Haslev Amatør Teater HAT afholder generalforsamling!

Mandag den 27. februar 2017 klokken 19.00 i HAT´s lokaler

i barakken bygning G på Søndergade 12, 4690 Haslev.

 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Beretning og regnskab

 

3. lndkomne forslag

 

4. Aktivitetsplan

 

5. Fastsættelse af kontingent

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

    Lars, Bent og Birthe genopstiller ikke

    Kaj, Ena og Marit modtager genvalg.

 

7. Valg af eventuelle udvalgsformænd

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

    Anders og Søren er på valg.

 

9. Eventuelt

 

Evt. forslag bedes sendt / afgivet til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Velkommen til Haslev Amatør Teater´s hjemmeside

Fmd.: Lars Pedersen

Hvem er Haslev Amatør Teater, HAT ?

Vi blev stiftet i 1991.

Af en lille gruppe teatertossede mennesker, formålet var at skabe et amatør teater i Haslev.

Igennem årene har der været opført rigtig mange gode forestillinger med stor succes.

Vi har også opført en del revy'er med meget stor succes.

HAT er en fast kerne af kreative folk, der alle brænder for teateret, men vi har plads til endnu flere.

Vi forsøger at skabe et miljø hvor alle får mulighed for at udfolde sit talent og dyrke det rigtig gode sceneliv.

Har du lyst til at være med som:

Skuespiller

Scenograf

Regissør

Sminkør

Kostumer

Instruktør

Sufflør

Teknikker Lyd / Lys

Scenearbejder

Runner / Assistent

og meget mere...

Kom og vær med til at gøre en forskel, vi har også brug for dig.

Send en mail til formanden på formand@haslevamatorteater.dk hvis du er interesseret.

Vi har ikke nogen fast øvedag hver uge igennem året, men det afhænger af om vi er igang med at opføre skuespil.

Aldersgrænsen i foreningen er over 18 år.

Vi holder til i Barak bygning G på det gamle seminarium...

Søndergade 12, 4690 Haslev